Bijeekomst Noorderpark 6 oct 2017

Verslag bijeenkomst Roze Tanker vrijdag 6 oktober 2017; 15h00 – 16h30.

Klik hier voor verslag

Klik hier voor plattegrond - heel duidelijk !

   

Stukken ledenvergadering Buiksloot 14 Sept 2017

Jaarverslag 2016-2017

Verslag ledenvergadering 2016.

Verslag van Penningmeester.

   

Strenger bootjes beleid

Provincie stelt een compleet aanmeerverbod in ons deel van het Noordhollandsch kanaal. Gemeente Amsterdam gaat hierop strikt toezien.

Zie hier mail van de Gemeente. en hier de plattegrond.

Bewoners en de leden van de Watersportvereniging vallen niet onder het aanlegverbod. De handhavers weten dit en zullen de bootjes van bewoners niet handhaven.

 

   

Overlast vuilnis containers hoek Nieuwe Purmerweg/Buikslotermeerdijk

Oproep aan bewoners om vervuiling rond ondergrondse containers op de Nieuwe Purmerweg aan de Gemeente te melden.

Als de container vast of vol zit en/of er vuil naast de containers is geplaatst kunnen de volgende maatregelen genomen worden:

1) melding doen aan de gemeente via:

. telefoon 14020

. whatsapp met foto opsturen.

Zo werkt het: voeg het telefoonnummer +316 4444 0655 toe aan uw contactpersonen. kies vanuit WhatsApp dit contact, en stuur een bericht + foto.

. online via formulier Melding Openbare Ruimte

. app Verbeter de buurt (meld je aan)
. balie Stadsloket

2) de troep opruimen

3) aub geen troep naast de container plaatsen.
 

   

Standpunt ELZO inzake 'huisvesting statushouders, jongeren en stellen' in Elzenhagen-Zuid.

Gemeente neemt deze week een besluit over dit onderwerp en houdt op 30 maart een informatieavond hierover te beleggen samen met de woningcorporaties De Key en Ijmere.

Klik hier om stanpunt van ELZO te lezen.

   

Verslag bewonersavond ELZO over Elzenhagen-zuid van 12 december 2016.

Klik hier om het verslag te downloaden 

   

Alternatief plan voor Elzenhagen-Zuid.

Woensdag 22 februari  j.l. heeft het ELZO bestuur een alternatieve stedenbouwkundig plan voor Elzenhagen-zuid aan de wethouder voorgelegd.

Zie hier alle documentatie: Het plan  /  email aan de wethouder  /  plattegrond

   

Informatiebijeenkomst Elzenhagen-Zuid 12 december in de Buiksloterkerk (vanaf 19.30 uur)

Geachte bewoner,
Begin september heeft de Gemeente een informatiemarkt gehouden over de bouwplannen voor o.a. Elzenhagen Zuid. Plannen met veel hoogbouw, en tweemaal zoveel woningen als eerst de bedoeling was. Plannen waarbij de groene zone langs het Noord-Hollands kanaal een flink stuk smaller zou worden, en waarbij de verkeersknooppunten bij de IJdoornlaan en de Botonde op de Nieuwe Purmerweg nog meer belast gaan worden.
Als bewonersorganisaties van de Loenermark, Elzenhagen-Noord, Nintemanbuurt en Buiksloterdijk hebben we ons verenigd in ELZO (Elzenhagen-Zuid Overleg) om die plannen kritisch te volgen. Op 12 september hebben we uw mening gevraagd op een bijeenkomst in de Buiksloterkerk. We hebben toen afgesproken dat we u voor de Kerst opnieuw wilden spreken.
Sindsdien hebben we driemaal overleg gehad met de Gemeentelijke Projectgroep. Stapje voor stapje lijkt het te lukken om de plannen te beïnvloeden. Maar we zijn er nog niet gerust op dat het goed komt. Vandaar dat we u opnieuw uitnodigen om op

12 december a.s. van 19.30 – 21.30 uur in de Buiksloterkerk

van ons te horen hoe de plannen er nu uitzien – welke nieuwe ontwikkelingen er zijn, waar we stappen vooruit gezet hebben, en waar wij nog problemen verwachten. We laten u dan de laatste schetsen zien, en praten u bij over de plannen voor ATOS, de sporthal, en voor de vestiging van statushouders, een Technasium en een moskee in de nieuwe wijk.
Graag willen we uw mening horen over deze plannen, en van u ideeën krijgen voor verbetering van de plannen en voor een handige manier om de overlast van de bouwwerkzaamheden (die tenminste vier jaar zullen duren) zoveel mogelijk te beperken.
Namens ELZO,
Kees Daalder (VBL/Loenermark)
Gaston Remmers (Wijkraad Elzenhagen-noord)
Corine de Vries (Bewonersvereniging Nintemanbuurt)
Pieter Hettema (Bewonersvereniging Buiksloot, voorzitter ELZO)