ELZO Nieuwe Ontwikkeling

Beste mensen,

Afgelopen zaterdag heb ik jullie namens ELZO opgeroepen NIET op dinsdagavond 12 maart naar de bijeenkomst van de gemeente te gaan over herinrichting van de Nieuwe Purmerweg – waarbij ze voorstellen om het fietspad aan de Nieuwe Purmerweg op te heffen.

Vanmiddag heb ik, op hun verzoek, een telefonisch overleg gehad met Co Stor, coordinator van de nieuwbouwprojecten in Noord in het kader van Koers 2025, en met projectleider Elzenhagen Zuid, Anne Ruijter. 
De gemeente heeft me er nogmaals van proberen te overtuigen dat er eersteen gesprek nodig is, en dat zij ruimte willen om hun hele verhaal aan ons te vertellen. Ik heb herhaald dat wij alleen komen als allekaarten voorafop tafel liggen (dus ook de variant mèt fietspad). 

Na wisseling van de bekende argumenten leek het gesprek uit te draaien op een patstelling – tot ik nogmaals benadrukte dat ik alleen kan oproepen om morgen met elkaar in gesprek te gaan als we iets concreets in handen hebben - en dat de sleutel voor het openbreken van de communicatie dus bij hen zelf ligt. Uiteindelijk stemde de gemeente erin toe dat we de varianten vooraf ontvangen – inclusief een variant met fietspad (zie bijlagen). 
Wat ons betreft voldoet de gemeente hiermee aan de voorwaarde die we gesteld hebben - ook al doen ze in bijgaande presentatie erg hun best om vooral de nadelen van behoud van een fietspad te schetsen. In ieder geval kunnen we ons zo goed voorbereiden. 

Ik stuur u bij deze de informatie die ik van de gemeente ontving en roep u hierbij op om alsnog uw dinsdagavond vrij te maken (dat geldt ook voor mij: ik moet iets anders afzeggen) en morgenavond WEL te komen naar de informatieavond van de gemeente over herinrichting van de Nieuwe Purmerweg in het stadsdeelkantoor, Buikslotermeerplein 2000 (19.30-21.00 uur) https://www.amsterdam.nl/projecten/centrumgebied/nieuws-can/bijeenkomst-npurmerw/. 

 

Vriendelijke groet,

 

Pieter Hettema
(voorzitter ELZO)
Tel.0651145561
Email pieterhettema@planet.nl

ELZO is het overleg van 5 bewonersorganisaties rond Elzenhagen-zuid

<< Go back to the previous page