ELZO ziet af van overleg met de gemeente op 12 maart.

Beste mensen,

Donderdag 28 februari hebben we een goed bezocht bewonersoverleg gehad met de achterban van ELZO over de plannen van de gemeente voor Elzenhagen Zuid (zie het verslag in de bijlage). In de Molenzaal van de Krijtmolen waren ruim 25 bewoners uit 5 buurten aanwezig – waarvan een groot deel een zienswijze heeft ingediend tegen het concept-bestemmingsplan Elzenhagen Zuid. 

Op deze bijeenkomst is als eerste gesproken over het voornemen van de gemeente om op korte termijn het fietspad op de Nieuwe Purmerweg op te heffen, en de straat te versmallen tot ca 5 meter. Nadat op de vorige Informatieavond van de Gemeente niet één bewoner was komen opdagen, heeft de gemeente ELZO begin februari uitgenodigd voor een tussentijds overleg en beterschap beloofd. Er zou een nieuwe Informatieavond komen, waar over meer mogelijkheden kon worden gesproken dan alleen ’opheffing van het fietspad', en waar in ieder geval ook de Fietsersbond en de scholen voor uitgenodigd zouden worden. 

Eind februari werd bekend dat de Verkeerscommissie (CVC) unaniem een negatief advies heeft gegeven over opheffing van het fietspad. Wij voelen ons daardoor gesteund: ook de deskundigen zoals politie en brandweer vinden dat er dan een onveilige situatie ontstaat. Na enige discussie hebben we op de ELZO-avond afgesproken dat we alleen naar een Informatieavond komen, als de Gemeente ons vooraf schriftelijk informeert over de verschillende varianten die op 12 maart aan de orde komen, en dat daarbij in ieder geval ook een variant moet zitten met behoud van een fietspad. Wij willen ons goed kunnen voorbereiden op de Informatieavond, en we willen dat alle mogelijkheden vooraf uitgewerkt en verspreid worden – en niet alleen de voorkeuren van de projectgroep. Als voorzitter van ELZO heb Ik die boodschap direct de volgende ochtend doorgegeven aan de projectleider. 

Afgelopen week hebben alle omwonenden, de scholen en de Fietsersbond een uitnodiging ontvangen voor de nieuwe gemeentelijke informatieavond. In de brief staat echter niets over een variant mèt fietspad, en niets over bekendmaking vooraf van de plannen, zodat we ons kunnen voorbereiden. Pas afgelopen donderdagavond ontvingen we een reactie op onze email van vorige week. Daarin legt de projectleider opnieuw uit dat de gemeente alleen de twee varianten zonder fietspad wil toelichten - zonder die plannen overigens tevoren rond te sturen. Ze willen geen variant met fietspad uitwerken, maar zijn graag bereid ons uit te leggen waarom ze dat niet willen/kunnen doen. 

Dezelfde avond heeft de projectleider een reactie van ons gehad – waarin we opnieuw duidelijk maken dat we vasthouden aan onze eis om vooraf de tekeningen van de varianten te publiceren –  inclusief een variant met fietspad (zie de emailwisseling hieronder). 

Sindsdien hebben we niets meer gehoord. Daarom hebben wij vandaag besloten dat we ook deze keer NIET naar de Informatieavond van de gemeente gaan. Onze conclusie is dat de Gemeente niet alleen de bewoners, maar ook de Verkeersadviescommissie niet serieus neemt. Wij willen ons er niet voor lenen dat straks in de gemeenteraad gezegd wordt dat ze ’met de bewoners overlegd hebben’ - zoals eerder gebeurd is.  Daarom adviseren we u opnieuw om de Informatieavond van 12 maart niet bij te wonen. De Fietsersbond heeft inmiddels aangegeven dat ook zij het nut van zo’n avond niet inzien.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel niet om ons te mailen of aan te spreken.

Vriendelijke groet,

Pieter Hettema en Corine de Vries
(namens de Stuurgroep ELZO)

Tel. 0651145561 (Pieter)
Email pieterhettema@planet.nl

[ELZO is het overleg van 5 bewonersorganisatiesrond Elzenhagen-zuid]

<< Go back to the previous page