Uitnodiging ALV 3 september 2019, 20u Buiksloterkerk

Geachte dijkbewoners.

De bewonersvereniging nodigt u uit voor de Jaarvergadering, te houden op dinsdag 3 september a.s. vanaf 20.00 uur in de Buiksloterkerk. We kijken terug op het seizoen 2018/19, blikken vooruit naar het nieuwe seizoen, en delen de nieuwtjes.

Tot dinsdag !!!

-------

Klik hier voor het --> Jaarverslag 2018-2019

Klik hier vor de notulen van de vorige ALV --> Notulen ALV 18 september 2018

Klik hier voor de Agenda --> Agenda ALV 3 september 2019

Klik hier voor de Jaarrekening 2018-2019.

Op de agenda staat:

 1. Opening, vaststelling agenda
 2. Verslag jaarvergadering 13 september 2018
 3. Mededelingen (w.o. BuurtAED, re-animatiecursus, DVC Buiksloot nu ‘Volewijkers’)
 4. Jaarverslag 2018/19 (bijlage)
  • Behoud Groene Scheg: onderhoud Noordhollandschekanaalzone en Noorderpark
  • Fiets- en snorverkeer op/rond Buiksloterdijk (w.o. oplossingen voor gevaarlijke kruising bij draaibrug, mogelijke opheffing fietspad Nieuwe Purmerweg e.a.)
  • Nieuwbouwplannen Klaprozenbuurt en Elzenhagen-zuid/ELZO
  • Drukte/vervuiling rond de draaibrug: zwemmen/duiken en magneetvissers
  • Situatie rond het haventje van ‘WSV De Waterkering’
  • Oudejaarsvuur Floradorp )(Kees, Jacob, Tineke en Anneke)
 5. Samenstelling bestuur: er heeft dit jaar een bestuurslid afscheid genomen (Jan Beijer) en er is een nieuwe kandidaat (Jan van Liebergen). Daarnaast zijn er twee bestuursleden aan het eind van hun termijn, die we graag willen voordragen voor verlenging: Alvaro Manzanares en Marieke Oomen
 6. Verslag en plannen feestcommissie (Alvaro/Arne)
 7. Financieel verslag penningmeester, incasso contributie, uitbreiding met Marjoleinbuurt?
 8. Verslag kascommissie
 9. Rondvraag en sluiting (ca 21.30 uur)

<< Go back to the previous page