Petitie ELZO Elzenhagen Zuid
Home
Onderteken de petitie en
stuur deze door aan anderen
Maak van Elzenhagen-Zuid geen steenwoestijn: meer groen, geen verkeerschaos 


Word document <hier> of een pdf <hier>

Namens de bewonersorganisaties rond Elzenhagen-zuid roep ik u op om onze petitie te ondertekenen tegen de nieuwbouwplannen voor Elzenhagen-zuid. Liefst met vermelding van uw naam en woonbuurt, zodat duidelijk wordt dat het verzet tegen plannen voor Elzenhagen-zuid breed gedeeld worden. Sterker nog: stuur deze oproep daarna door aan andere omwonenden, vrienden en bekenden, met de vraag om de petitie mede te ondertekenen. Dat kan door petities.nl in te tikken in uw webbrowser, en daarna op de openingspagina elzenhagen in te vullen in het zoekscherm. Als u vervolgens uw naam en emailadres invult, en bij ’woonplaats’ zowel uw buurt als plaats vermeldt, kunnen we duidelijk maken hoeveel mensen tegen deze plannen zijn. Vergeet niet uw ondertekening te bevestigen via de bevestigingsmail, en deze petitie aan anderen door te sturen.

Sinds maart 2016 heeft ELZO, het overleg van bewonersorganisaties rond Elzenhagen-zuid, veel energie gestoken in overleg met de gemeente. Tijdens drie bijeenkomsten hebt u, samen met ca 125 andere bewoners, ons gesteund in onze bezwaren. Meer dan 90 omwonenden en organisaties hebben bezwaar ingediend tijdens de inspraakprocedure. Desondanks houdt de gemeente koppig vast aan haar plannen. Zonder er diep op in te gaan worden de bezwaren steeds opnieuw afgedaan met de standaardzin dat ’de gemeente geen aanleiding ziet de plannen aan te passen’. Gevolg: veel hoogbouw, veel bovenwijkse voorzieningen, weinig ruimte voor groen en spelen, en grote problemen met parkeren, verkeersveiligheid en doorstroming in de wijk en wijde omgeving.
 

Op 18 oktober hebben we onze opvattingen nogmaals naar voren gebracht tijdens een bijeenkomst van de Raadscommissie (zie bijlage). Veel raadsleden hebben begrip voor onze bezwaren, maar aarzelen vanwege de druk die de wethouder uitoefent. Op 8 november komt het Stedenbouwkundig Plan voor Elzenhagen-zuid in de Gemeenteraad. Voor de Kerst wil de gemeente het bestemmingsplan aanpassen. Dit is het moment om onze stem te laten horen. Hoe meer mensen de petitie tekenen, hoe groter de kans dat onze redelijke voorstellen voor aanpassing (zie bijlage) worden overgenomen.


We rekenen op uw steun!

Vriendelijke groet,

namens ELZO,

Pieter Hettema (voorzitter)

 

Bewonersvereniging Buiksloot

Bewonersvereniging Ninteman

Wijkraad Elzenhagen-noord

Vereniging Bewonersbelangen Loenermark