home Bewonersvereniging Buiksloot, actie fusie Volewijckers-DWV
Brief bestuur naar stadsdeel commissie ruimtelijke ordening dd 5-3-2013

Geachte leden Raad Stadsdeel Amsterdam
Leden commissie Ruimtelijke Ordening
De heer Kees Diepeveen, portefeuillehouder Sport.
Leden van de Klankbordgroep Buiksloterbanne.

Helaas ben ik niet in de gelegenheid aanwezig te zijn bij de vergadering commissie Ruimtelijke Ordening dd 06-03-2013.
Daarom zend ik u allen middels deze brief de visie van het Bestuur van de bewonersvereniging Buiksloterdijk.
Uiteraard ben ik bereid u meer informatie of achtergronden te geven indien gewenst.

Met vriendelijke groet,

Louis Zaal
Voorzitter


zie hier de brief