home Bewonersvereniging Buiksloot, bestuursvergadering
agenda 4-3-2015

Als agendapunten hebben we de volgende onderwerpen staan:
1. Verslag van de vorige vergadering, 15 december jl. (aantekeningen Jan Smit)
2. Opschoning ledenbestand, aanschrijving i.v.m. Achterstand contributie (Actie Jan Smit)
3. Zonnepanelen (toelichting Jan Smit)
4. Bomenkap ivm de aanleg van de brug over het NH kanaal: actie Damesbende/Vrienden Noorderpark (punt van Kees Alberts)
5. Voortgang geluidsschermen langs S 116 (contact met Gemeente, brief?) zie stukken
6. Vergunning voor De Trust 
7. Communicatie: afstemming website en Blaadje Damesbende
8. Gebruik en beheer van de sportvelden van DVC Buiksloot
9. de kap/herplant van de populieren op de Buikslotermeerdijk
10. uitbaggeren van de achtersloten
11. wat verder ter tafel komt

verslag