Informatiebijeenkomst Elzenhagen-Zuid 12 december in de Buiksloterkerk (vanaf 19.30 uur)

Geachte bewoner,
Begin september heeft de Gemeente een informatiemarkt gehouden over de bouwplannen voor o.a. Elzenhagen Zuid. Plannen met veel hoogbouw, en tweemaal zoveel woningen als eerst de bedoeling was. Plannen waarbij de groene zone langs het Noord-Hollands kanaal een flink stuk smaller zou worden, en waarbij de verkeersknooppunten bij de IJdoornlaan en de Botonde op de Nieuwe Purmerweg nog meer belast gaan worden.
Als bewonersorganisaties van de Loenermark, Elzenhagen-Noord, Nintemanbuurt en Buiksloterdijk hebben we ons verenigd in ELZO (Elzenhagen-Zuid Overleg) om die plannen kritisch te volgen. Op 12 september hebben we uw mening gevraagd op een bijeenkomst in de Buiksloterkerk. We hebben toen afgesproken dat we u voor de Kerst opnieuw wilden spreken.
Sindsdien hebben we driemaal overleg gehad met de Gemeentelijke Projectgroep. Stapje voor stapje lijkt het te lukken om de plannen te beïnvloeden. Maar we zijn er nog niet gerust op dat het goed komt. Vandaar dat we u opnieuw uitnodigen om op

12 december a.s. van 19.30 – 21.30 uur in de Buiksloterkerk

van ons te horen hoe de plannen er nu uitzien – welke nieuwe ontwikkelingen er zijn, waar we stappen vooruit gezet hebben, en waar wij nog problemen verwachten. We laten u dan de laatste schetsen zien, en praten u bij over de plannen voor ATOS, de sporthal, en voor de vestiging van statushouders, een Technasium en een moskee in de nieuwe wijk.
Graag willen we uw mening horen over deze plannen, en van u ideeën krijgen voor verbetering van de plannen en voor een handige manier om de overlast van de bouwwerkzaamheden (die tenminste vier jaar zullen duren) zoveel mogelijk te beperken.
Namens ELZO,
Kees Daalder (VBL/Loenermark)
Gaston Remmers (Wijkraad Elzenhagen-noord)
Corine de Vries (Bewonersvereniging Nintemanbuurt)
Pieter Hettema (Bewonersvereniging Buiksloot, voorzitter ELZO)

<< Go back to the previous page