ELZO spreekt zich uit tegen bedreiging Emir Sultan Moskee


Onderwerp: Bedreiging Emir Sultanmoskee

Geachte heer Van der Burg, geachte raadsleden,

Met afschuw hebben we kennis genomen van de actie waarmee op vrijdag 19 januari jl. de Emir Sultan Moskee aan het Spelderholt is bedreigd. Wij zijn geschokt. Hoezo vrijheid van godsdienst? Juist in een stad als Amsterdam, met een eeuwenlange traditie van tolerantie en diversiteit is dit een grove inbreuk op onze waarden en omgangsvormen.

We zijn blij dat het gemeentebestuur, de bestuurscommissie en vele omwonenden zich op niet mis te verstane wijze hebben uitgesproken over deze actie, en op vele manieren uiting hebben gegeven aan hun gevoelens en oordeel over deze verwerpelijke actie.

We hopen dat de degene(n) die dit op zijn geweten heeft/hebben, zo snel mogelijk opgespoord wordt/worden en ter verantwoording geroepen wordt/worden.

Gezien onze bemoeienis met de totstandkoming van het Stedenbouwkundig Plan voor Elzenhagen-zuid leek het ons goed ons hierover in uw richting uit te spreken. Wij zullen onze achterban op dezelfde wijze informeren.


Vriendelijke groet,

Pieter Hettema
(voorzitter ELZO)

Tel. 0651145561
Email pieterhettema@planet.nl


ELZO is het overleg van 4 bewonersorganisaties
rond Elzenhagen-zuid

<< Go back to the previous page