Initiatieven bestuur Bewonersvereniging Buiksloot
stadsverwarming
home
Onlangs verscheen in het parool (13-2-2015 het bericht dat er naar Noord stadsverwarming wordt aangelegd, met als hittebron de afvalwarmte van de afvalverbrandingscentrale.
Is dat een optie voor de bewoners van de Buiksloterdijk? voors en tegens.
VOOR: TEGEN:
Geen onderhoud/aanschaf eigen ketel Geen keus eigen leverancier
Prijs Plan van Gool is van centraal naar individueel overgegaan
  Aanleg warmtetransportbuizensysteem
   
buizen warmte
Schets van de verwamingsbuizen door Noord (bron: stadsdeel) info: Nuon