home Jaarvergaderingen
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Archief van vorige jaren

Geachte dijkbewoners.

De bewonersvereniging nodigt u uit voor de Jaarvergadering, te houden op donderdag 14 september a.s. 19.30 in de Buiksloterkerk. We kijken terug op het seizoen 2016/17, blikken vooruit naar het nieuwe seizoen, en delen de nieuwtjes.
Op de agenda staat:

 • Opening
 • Verslag jaarvergadering september 2016
 • Mededelingen
 • Jaarverslag 2016/17 (bijlage)
 • Nieuwbouw Elzenhagen-zuid/ELZO
  • Stedenbouwkundige plannen
  • Startblok Elzenhagen (huisvesting jongeren & statushouders)
 • Bepaling WOZ-waarde
 • Financieel verslag penningmeester
 • Verslag kascommissie
 • Verslag feestcommissie (Alvaro)
 • Rondvraag

 

Na afloop staan er hapjes en drankjes klaar, om even te kunnen napraten
Om de bomen te sparen, en onszelf werk, worden de vergaderstukken niet meer uitgeprint en rondgebracht, maar op de website www.buiksloterdijk.org gezet. Wilt u toch een papieren versie, benader dan een van de bestuursleden: Jan Smit op nr. 176; Pieter Hettema op 220; Kees Alberts op 234; Alvaro Manzanares op 256, Marieke Oomen op 280, Jan Beijer op nr 440.

Om de communicatie tussen ons en u te vereenvoudigen vragen we eenieder zijn/haar email-adres te mailen aan info@buiksloterdijk.org Het spreekt voor zich dat die adressen niet openbaar worden en alleen door de vereniging gebruikt zullen worden.

Graag zien we u op de vergadering

Namens het bestuur,

Pieter Hettema (voorzitter)

 

 

Ga naar: de Jaarvergadering 2017