Dijkbericht april 2021

Beste mensen,

Zoals je gewend bent, houden we je eens per kwartaal op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en activiteiten in en rond de Buiksloterdijk. Mensen die aangesloten zijn op de DijkDoeMee-app krijgen dagelijks berichtjes en mededelingen binnen – maar niet iedereen heeft daaraan behoefte. Vandaar dat we zo nu en dan alle bewoners per email informeren.  

>> download hier de pdf versie << 

Bijhorende doucmenten:

>> ELZO raadsadres 20_21 April 2021 << 

>> Vrienden Noorderpark uitnodiging 28 april 2021 << 

De laatste tijd hebben we weer veel nieuwe adressen binnen gekregen van nieuwe bewoners. Speciaal voor hen: van harte welkom op de Buiksloterdijk. Een oude, lange dijk – van oudsher onderdeel van de Waterlandse zeedijk en de bewoningsgrens ten Noorden van het IJ , tegenwoordig een oase van groen te midden van de oprukkende verstedelijking van Noord. 

Deze keer - hoe kan het anders in het voorjaar – een Groen Dijkbericht. Een bericht over de Ontgroening van Noord, over onze bomenlobby bij de Gemeenteraad, over een nieuwe bijeenkomst van de Vrienden van het Noorderpark , over de verkeerschaos bij de aanleg van de Elzenhagensingel en over een groen gebaar van de Gemeente in verband met de aanplant van de eerste 130 bomen rond de atletiekbaan.

 

1.      Nadat de Gemeenteraad vorig jaar het bestemmingsplan Elzenhagen-zuid had goedgekeurd, heeft ELZO, samen de Bewonersvereniging Buiksloot en 22 bewoners hoger beroep ingediend bij de Raad van State. Onze bezwaren richten zich vooral tegen de hoge bouwdichtheid en de gevolgen die dit heeft voor de kap van ruim 2000 bomen, parkeerdruk en het leefklimaat.  Eind december 2020 ontvingen we bericht van Raad van State dat ze, ondanks haar waardering voor onze gedegen argumentatie, geen juridische gronden ziet om het bestemmingsplan af te wijzen. Doorslaggevend daarbij is het feit dat het bestemmingsplan is ingediend via de ‘Crisis- en Herstelwet’, waardoor de Raad van State alleen procedureel toetst – en niet inhoudelijk. 

2.      Dat was een flinke tegenvaller – maar geen reden om bij de pakken neer te zitten. Zeker niet toen we eind 2020 te horen kregen dat er in Elzenhagen-zuid geen 2100 maar 2578 bomen staan – die allemaal gekapt worden als gevolg van de ophoging van de grond en het grondwaterpeil. Van dei 2578 bomen komen er maar 950 terug in Elzenhagen-zuid. We hebben een petitie geplaatst op petities.nl die inmiddels 560 keer is ondertekend (ondertekenen kan nog steeds!),spandoeken opgehangen bij de ‘kale boel’ rond de nieuwe atletiekbaan, deelgenomen aan een demonstratie tegen een nieuw evenemententerrein in het Noorderpark en ingesproken bij de Stadsdeelcommissie en bij Raadscommissies. Naarmate we er dieper induiken zien we dat er weinig terecht komt van de Gemeentelijke bomenbeleid (‘Een boom voor een boom’). Tot voor kort dachten we dat de 1628 bomen die niet in EHZ geplant kunnen worden in een ‘bomenfonds’ bewaard blijven en elders herplant worden. Inmiddels weten we dat er een soort ‘verdwijntruc’ plaatsvindt, omdat nieuwe bomen 2,5 keer duurder zijn dan de waarde van bestaande bomen. Daardoor is er na de aanplant van 950 bomen uiteindelijk nog slechts geld over voor nog zo’n 60 (en niet voor 1600) bomen elders. Niks 1-op-1 herplant dus!  

Dat besef begint langzamerhand ook door te dringen in de politiek. De stadsdeelcommissie heeft nu een kritisch ‘Ongevraagd Advies’ over het bomenbeleid gestuurd aan de Gemeenteraad, en wij hebben vanuit het Elzenhagen-zuid Overleg (ELZO) een Raadsadres ingediend (zie bijlage). Voor wie dit allemaal teveel tekst is: je kunt ook de video ‘De ontgroening van Noord’ bekijken die de kaalslag in beeld brengt: klik op https://youtu.be/7dEmyxOj9V0 Volgende week woensdag komen in de Gemeenteraad een paar kritische moties aan de orde, waarin ons standpunt goed verwoord wordt. Dan zullen we zien welke partijen hun rug recht houden en zich echt sterk maken voor een groen en boomvriendelijk beleid in de stad. We houden je op de hoogte.

3.      Juist in deze tijd is het belangrijk om het groen dat we nu nog om ons heen hebben te koesteren. Daarom is al meer dan 10 jaar geleden een vereniging ‘Vrienden van het Noorderpark’ opgericht. De laatste tijd leidde deze een slapend bestaan, maar door de dreigende aantasting van het Noorderpark door uitbreiding van het ‘evenemententerrein’ hebben enkele bewoners het initiatief genomen om op 28 april a.s. de Vrienden van het Noorderpark weer nieuw leven in te blazen. Lees de 2e bijlage en als je geïnteresseerd bent: meld je aan bij hallo@vriendennoorderpark.nl !

4.      Onder frisse maar zonnige omstandigheden vond ook dit jaar weer op de zaterdag voor Pasen een Paasei-zoekfestijn plaats voor de jongste Dijkbewoners. Het was weer een levendige en spannende speurtocht voor de kinderen – en een leuke kennismaking tussen oude en nieuwe dijkbewoners. Fijn dat de Feestcommissie deze traditie ook in corona-tijd organiseert!

5.      Het zal weinigen ontgaan zijn dat de afgelopen maand er een flinke verkeerschaos was op de Nieuwe Purmerweg en de botonde als gevolg van de aanleg van de Elzenhagensingel en van een nieuwe toerit naar de S116. Dat daar iets stond te gebeuren was bekend – maar dat het zo chaotisch uitgevoerd zou worden hadden we niet kunnen bedenken. Uit overleg dat ik zojuist had met de gemeente blijkt dat de aannemer eerder wilde beginnen met de aanpak van de botonde en dit wilde combineren met de Elzenhagensingel. Dat zou tot een flinke verkorting van de werkzaamheden leiden. Door slechte coördinatie van aannemer en gemeente ontbraken in het begin duidelijke omleidingsborden en verkeersregelaars. Daardoor werden mensen teruggestuurd, ontstond er veel oponthoud en irritatie en deden zich regelmatig ronduit onveilige situaties voor. Als bewonersvereniging hebben we, samen met de Damesbende, de gemeente flink op de huid gezeten waardoor er in ieder geval iets gedaan werd aan de omleidingsroutes en verkeersregelaars. 

Zojuist heb ik hierover nogmaals met de gemeente gesproken. Zij erkennen dat dit niet zo had mogen plaatsvinden.  Ik heb aangegeven dat ze, mochten ze opnieuw verrast worden door een andere uitvoering door de aannemer, veel eerder met ons moeten overleggen zodat we vooraf kunnen meedenken over oplossingen en over de communicatie. Het lijkt er nu op dat de werkzaamheden over ruim een week voor een groot deel klaar zijn. Daarna zal er nog wel gewerkt worden aan het doortrekken van een fietspad tussen de botonde en het Noorderpark. 

6.      Om een uur of 3 vanmiddag werd ik gebeld door  Anne Ruijter, projectleider Elzenhagen-zuid, die net bezig was met de verspreiding van flyers op de Dijk waarin bewoners plantjes krijgen aangeboden.

Ze vertelde dat deze kaart bedoeld is om het moment te markeren waarop de gemeente start met de aanplant van de eerste 130 bomen. Ook zij realiseert zich dat het de afgelopen maanden een troosteloze en kale boel is geweest langs het Noordhollandschkanaal. Het leek de projectgroep goed om ondanks alle kritische geluiden uit de buurt toch een gebaar te maken, ook al realiseren ze zich dat dit voor veel mensen niet voldoende zal zijn. Ik heb aangegeven dat ik dit kleine gebaar wel degelijk waardeer. Maar ook dat we blijven vasthouden aan herplant van alle bomen die niet terug kunnen komen in Elzenhagen-zuid – in de directe omgeving.

Tot slot:

7.      Voor de communicatie op de Dijk gebruiken we niet alleen de email, maar ook De DijkDoeMee-app. Gestart met 15 deelnemers i.v.m. praktische tips over de openbare ruimte, is deze whatapp-groep in een jaar tijd uitgegroeid tot een veelgebruikte praktische en sociaal-culturele uitwissel-app met ca 70 deelnemers. Denk daarbij vooral aan tips i.v.m. (ver)bouw van het huis, culturele activiteiten in de buurt, oppas, aanbieden van overtollige huisraad/gereedschap, verkeerd bezorgde post, aanbod tijdelijke woonruimte.... Onvermijdelijk wordt er ook regelmatig geappt over minder leuke en praktische zaken als bomenkap en verkeerschaos. Als je je voor deze app-groep wilt aanmelden, stuur dan een email aan pieterhettema@planet.nl met vermelding van je naam en 06-nummer.

8.      Op de website www.buiksloterdijk.org kun je meer informatie aantreffen zoals ons Jaarverslag 2019/20 en – voor wie dat nog niet gedaan heeft – een Machtigingsformulier waarmee je onze penningmeester kunt machtigen om jaarlijks € 15 over te boeken als lid van de Bewonersvereniging Buiksloot. Voor verdere vragen en opmerkingen kun je terecht op ons centrale email-adres info@buiksloterdijk.org Daarnaast kun je natuurlijk ook een van de bestuursleden persoonlijk aanschieten:

 

Hartelijke  groet,

 

Pieter Hettema (voorzitter, nr.220)
Alvaro Manzanares (secretaris, nr.258)
Jan Smit (penningmeester, nr.176)
Marieke Oomen (nr.280)
Kees Alberts (nr.234)  
Jan van Liebergen (nr.398)

<< Go back to the previous page