Verkeerssituatie botonde: de chaos houdt aan

8 april 2021

Beste meneer Everts,

Bedankt voor uw email van afgelopen vrijdag 2 april. U reageert daarmee op berichten over de onveilige situatie op de botonde van een week eerder, zowel van individuele bewoners, de Damesbende als van de Bewonersvereniging Buiksloot. Eerlijk gezegd is deze reactie niet alleen laat, maar bovendien onvoldoende. U had uiteraard vooraf zelf moeten inschatten dat er vanaf het begin voortdurend verkeersregelaars aanwezig hadden moeten zijn en dat een andere volgorde van bouwwerkzaamheden een hoop ellende had kunnen besparen. Goed dat de verkeersregelaars er nu zijn – maar vervelend dat u zich verschuilt achter ‘de verplichting om thuis te werken waardoor u niet ter plekke kunt kijken’ en nog vervelender dat u in uw brief suggereert dat fietsers zich niet aan borden houden – terwijl op de hoofdroute borden ontbreken. 

In onze email van 26 maart aan u en mevrouw Ruijter hebben we aangeboden om alsnog te overleggen over de tijdelijke maatregelen i.v.m. de ombouw van de botonde en de aansluiting van de Elzenhagensingel (zie bijlage). U hebt daarvan opnieuw geen gebruik gemaakt en gister, zonder vooroverleg, een nieuwe brief verspreid met een nieuwe serie maatregelen. Wij kennen de situatie hier ter plekke als geen ander en verwachten dat ook deze keer het nodige mis zal gaan. Een iets andere volgorde van werkzaamheden (eerst de aansluiting van de Nwe Purmerweg op de Elzenhagensingel realiseren, en pas daarna de botonde aanpakken), een betere bewegwijzering voor fietsers en voetgangers  (nu is er op de Plusroute Fiets – de hoofdstroom – in de buurt van de draaibrug geen enkel omleidingsbord aangebracht en geeft het omleidingsbord op het fietspad bij het Clusius College een omrijroute aan van 2 kilometer via het stadsdeelkantoor, in plaats van via de fietstunnel bij het Hisgenpad), een betere instructie van de verkeersregelaars (die zich meer bekommeren om het doorrijden van bouwverkeer en auto’s dan om de veiligheid van fietsers, voetgangers of scootmobiels) – het zijn simpele dingen die een hoop onveiligheid en ergernis kunnen voorkomen.

 

Ik heb even gewacht met verzending van deze email, die ik vanochtend heb opgesteld. Intussen (14.30 uur) krijg ik signalen dat ook nu nog steeds de situatie chaotisch en onveilig is. Het is hoog tijd dat u zelf opnieuw poolshoogte gaat nemen – corona, of geen corona. 

Mede namens de Damesbende roep ik u op om snel contact met ons op te nemen om meer ergernis en onveilige situaties te voorkomen. 

Vriendelijke groet,
Pieter Hettema
Voorzitter bewonersvereniging Buiksloot

Buiksloterdijk 220
1025WD AMSTERDAM
pieterhettema@planet.nl
http://www.buiksloterdijk.org

<< Go back to the previous page