Video update: De ontgroening van Amsterdam-Noord

Met veel veel dank aan Lucas Huikeshoven (samensteller video, actief in Verdedig Noord).
Hier de update van de ontgroening van Amsterdam-Noord: een overzicht in beelden 2004-2020. De video ‘De ontgroening van Noord’ is hier te zien en toont het effect van de bomenkap rond de NZ-lijn

>>  https://youtu.be/7QACCKOKTrI <<

Al meer dan 20 jaar maken bewoners van Amsterdam-Noord zich zorgen over de verstedelijking van ons stadsdeel. Ondanks prachtige nota’s over het belang van de groene scheg is juist in de omgeving van het Noordhollandschkanaal, van het IJ tot aan de ring A10, de ontgroening van Noord het meest zichtbaar. De aanleg van de Noord-Zuidlijn, gecombineerd met de versnelde bouw van 23.000 nieuwe woningen, leid tot steeds meer verstening.

Met deze video geven we aan de hand van satellietbeelden een overzicht van de ruimtelijke ontwikkeling in de afgelopen 15 jaar van vier delen van de groene scheg: Elzenhagen-Noord, Elzenhagen-Zuid/Stationsgebied, Noorderpark en Sixhaven/Tolhuistuin. Deze ontgroening staat in schril contrast met prachtige gemeentelijke nota’s over het Noordhollandschkanaal, Bomenbeleid en Klimaatadaptatie. 

 

Beelden zeggen meer dan cijfers. Dat is maar goed ook – want de cijfers over bomenkap en -aanplant ontbreken - of zijn verwarrend. Bewoners ervaren deze veranderingen dagelijks en spreken hun verontrusting uit. Tot nu toe vergeefs. 

 

Tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie van 10 maart zullen wij, mede op basis van deze satellietbeelden en enkele wel beschikbare cijfers de ontwikkelingen beschrijven en aangeven hoe de gemeente hierin verbetering kan brengen door een veel transparanter beleid en door bewoners daar veel actiever bij te betrekken.

 

Namens ELZO, Tolhuistuin/Sixhaven en ANGSAW,

Pieter Hettema (voorzitter ELZO en Bewonersvereniging Buiksloot)
Marieke Oomen (lid stuurgroep ELZO en bestuur ANGSAW)
Bart Stuart (voorzitter ANGSAW)
Gwenda van Steekelenburg (voorzitter Bewonersvereniging Ninteman)
Judith Vermeij (Wijkraad Elzenhagen-Noord)
Lucas Huikeshoven (samensteller video, actief in Verdedig Noord)

<< Go back to the previous page