Elzenhagen-Zuid: Bezwaarschrift tegen verlening kapvergunning

Aan de omwonenden van Elzenhagen-Zuid en andere belangstellenden

Betreft: bezwaarschrift tegen verlening kapvergunning ---> DOWNLOAD hier het bezwaarschrift

Amsterdam, 15 december 2020.

 

Beste mensen,

In de afgelopen jaren hebben we vanuit het Elzenhagen-Zuid overleg (ELZO) geprobeerd om de megalomane bouwplannen voor Elzenhagen-Zuid om te buigen naar een plan met een acceptabel aantal woningen en voorzieningen in een leefbare en groene omgeving. 

In februari heeft de gemeenteraad ondanks onze argumenten toch ingestemd met een (vrijwel ongewijzigd) bestemmingsplan waarin 1800 woningen zijn voorzien, en verschillende bovenwijkse voorzieningen, waaronder nieuwe gebouwen voor een middelbare school en een moskee. 

Met de huidige plannen is de kap van vrijwel alle bomen onvermijdelijk. In totaal gaat het om 2578 bomen in dit gebied. Ons punt is dat snelle herplant van ALLE bomen lang niet zeker is – ondanks de mooie beloftes van dit ‘knettergroene’ College. De gemeente geeft slechts zekerheid over herplant van 950 bomen in Elzenhagen-Zuid. 

Wij eisen boter bij de vis. Een nieuwe boom voor een gekapte boom. Een grote boom voor een grote gekapte boom. Niet aan de andere kant van de stad. Niet voor vele jaren verstopt in de gemeentelijke bomenadministratie in de Cloud, maar hier en nu. En we eisen intussen overtuigende maatregelen om de migratie van vogels en andere kleinere fauna naar alternatieve plekken in de omgeving te begeleiden.

Eigenlijk zeggen we daarmee precies wat de gemeente ook in haar beleidsnota’s schrijft – maar die lijken slechts voor de bühne geschreven. Om de druk te vergroten dienen we namens ELZO een bezwaarschrift in tegen de eerste van een serie van drie nieuwe kapvergunningen (tezamen gaat het om ca 850 bomen). Wij roepen u op om ons daarin te steunen. Hierbij sturen we u de tekst van ons bezwaarschrift. U kunt dit bezwaarschrift 

zelf insturen door de tekst over te nemen, uw eigen naam adres en handtekening onderaan toe te voegen en dit bezwaarschrift voor 4 januari 2021 te sturen aan het adres dat bovenaan de brief staat. Wilt u in dat geval mij per email laten weten dat u dit gedaan hebt, zodat we een overzicht houden van het aantal bezwaarschriften?

ondertekenen en van een handtekening voorzien voor 25 december in de bus doen bij Marieke Oomen, Buiksloterdijk 280. Wij nemen uw naam dan op in een overzicht dat we voegen bij het bezwaarschrift dat we direct na de Kerst aan de gemeente sturen.

Daarnaast starten we binnenkort een petitie, waarin we een brede groep om steun vragen.

We hopen van harte dat u ons wilt steunen – in het belang van een groen en leefbaar Noord!

 

Namens ELZO,
Pieter Hettema
Buiksloterdijk 220
1025WD AMSTERDAM

<< Go back to the previous page