Jaarverslag 2019-2020 Bewonersvereniging Buiksloot

[volledig verslag hier te downloaden]

Beste buren,

Zoals we in september aangaven, houden we dit jaar geen Jaarvergadering van de bewonersvereniging Buiksloot. Gezien de recente aanscherping van de corona-maatregelen een verstandig besluit – maar wel jammer. Ondanks die beperking willen we wel verantwoording afleggen over het afgelopen jaar, door middel van bijgaand Jaarverslag en Financiële afrekening. De financiële verantwoording is gecontroleerd en goed bevonden door de Kascommissie die sinds enkele jaren bestaat uit Annet Visser en Fred Uilkema. Daarnaast hebben we een begroting opgesteld voor het komende jaar  - die overigens een negatief saldo heeft van € 150. Daarom nodigen we u uit om, als dat nog niet het geval  is, een machtiging te downloaden en ondertekenen (bijgaand) en deze ofwel per email ofwel in een envelop aan ons te sturen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben,  aarzel niet om contact op te nemen met mij als voorzitter of een van de andere bestuursleden. Mochten er voor 1 november a.s.veel vragen en opmerkingen komen, dan kan dat een reden zijn om – met degenen die vragen/opmerkingen – hebben een zoom-meeting te houden om die te bespreken. Op basis van die reacties kunnen we vervolgens het (voorgenomen) besluit van het bestuur omzetten in een definitief besluit.

 

Daarnaast graag nog aandacht voor twee andere actuele zaken:

Zoals u gezien zult hebben, hangen er nu twee spandoeken bij de atletiekbaan. Door de ophoging van het bouwterrein en grondwaterwijziging van Elzenhagen-zuid, worden alle 2150 bomen gekapt. De gemeente wil slechts 950 bomen herplanten,  maar presenteerde dat in een persbericht zó,  dat het leek of er meer bomen terugkomen dan er gekapt worden. Wij zijn daar erg boos over. Samen met andere bewonersorganisaties zoals Loenermark en Ninteman, willen we dat tenminste ALLE 2150 bomen in Elzenhagen-zuid en directe omgeving herplant worden. Dat is des te meer nodig  omdat door aanleg van de NZ-lijn, slechte drainage van het Noorderpark en natuurlijke oorzaken (ziekte, storm) in de afgelopen jaren al vele tientallen (zo niet honderden) bomen verdwenen zijn. Vandaar dat een van onze bestuursleden deze spandoeken gemaakt heeft en we nu flinke druk gaan uitoefenen op  de Gemeente. Zelf hebben we al een inventarisatie gemaakt met alle plekken op de Dijk waar bomen herplant kunnen worden. Zodra de kapvergunningen voor nieuwe groepen bomen in Elzenhagen-zuid gepubliceerd worden, doen we graag een beroep op u om ons daarin actief te steunen.

Onlangs bent u uitgenodigd voor de burendag ter gelegenheid van de opening van de nieuwe atletiekbaan op zaterdag 17 oktober a.s. Als gevolg van de corona-maatregelen ontvingen we vandaag bericht dat deze burendag als gevolg van de nieuwe corona-restricties niet doorgaat. Het lijkt ons goed om u daar ook via deze weg op te attenderen. Tegelijk met deze afmelding (die bij een deel van de Dijk per brief verspreid is) toont de gemeente begrip voor de overlast die vooral in de laatste week van september veroorzaakt is buiten normale werktijden – en als goedmakertje zit er een bon bij die besteed kan worden bij bakker Bart. Een aardig gebaar, dat we als bestuur kunnen waarderen. Daarnaast de oproep om, zodra de baan echt gereed is,  daar zoveel mogelijk gebruik van te maken – uiteraard buiten de trainingstijden van ATOS zelf. Met de open atletiekbaan en de nieuwe fitness-toestellen geeft de gemeente in ieder geval  op  een goede manier inhoud aan het motto ‘Sport in de buurt’.    

 

Vriendelijke groet,
Pieter Hettema

Namens het Bestuur van de Bewonersvereniging Buiksloot
Amsterdam,  oktober 2020.

<< Go back to the previous page